Izomix izolacje termiczne posiada opatentowany znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy Izomix izolacje termiczne 

Drodzy Klienci, to wszystko dla Was!

 

Znak Towarowy jest narzędziem, które umożliwia komunikację z klientami oraz stworzenie więzi pomiędzy produktem a klientem. Znakiem towarowym jest wszystko, co służy identyfikacji towarów lub usług, jako pochodzących od określonej firmy.

Chodzi o to, by przedsiębiorca mógł zabezpieczyć swoją markę przed kopiowaniem, nieuczciwym naśladowaniem i kradzieżą a klient miał pewność, że nie korzysta z usług naśladowcy, nie kupuje podróbek.

Urząd Patentowy RP udziela prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny IZOMIX IZOLACJE TERMICZNE zgłoszony w dniu 09-09-2022, pod numerem Z.547031, na rzecz IZOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czernikowo. Na podstawie art. 147 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 224 ust. 1, art. 227 oraz art. 2271 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000; z 2004 r. Nr 35, poz. 309; z 2008 r. Nr 41, poz. 241, z 2016 r. poz. 1623)