Rozwój firmy IZOMIX jako Przedsiębiorstwo Fair Play 2023

Szanowni Państwo !

IZOMIX sp. z o.o. uczestniczy w Programie Przedsiębiorstwo Fair Play 2023.
Wszystkie przedsiębiorstwa uczestniczące w programie podlegają weryfikacji
w zakresie, m.in.: relacji z konkurencją; stosunków z klientami oraz dostawcami;
sposobu załatwiania reklamacji, skarg i wniosków; terminowości wywiązywania się ze
zobowiązań wobec kontrahentów; terminowości regulowania zobowiązań wobec skarbu
państwa; stosunków z pracownikami panującymi w firmie; wrażliwości społecznej;
traktowania środowiska naturalnego.