Przemysłowe instalacje wentylacyjne

Zdrowe, odpowiednio przystosowane do potrzeb pracowników środowisko pracy wymaga ciągłej wymiany powietrza. W obiektach o dużych gabarytach, takich jak hale produkcyjne, magazynowe, sklepy czy laboratoria instalacja wentylacji przemysłowej spełnia kilka funkcji. Oprócz dostarczania świeżego powietrza i usuwania zużytego gwarantuje również transport kurzu, substancji chemicznych czy zapylenia poza budynek. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak rekuperacja może także znacząco ograniczać straty związane z uciekającym z obiektu ciepłem, gwarantując jego odzysk i obniżając koszty eksploatacji.

Profesjonalne przemysłowe systemy wentylacyjne

Dokumentem określającym wymogi, jakie musi spełniać wentylacja, jest norma PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej uchwalona w dniu 8 lutego 2000 z późniejszymi zmianami. Zdecydowana większość urządzeń dostarczających świeże powietrze do obiektów wielkogabarytowych działa z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych, takich jak wentylatory, centrale wentylacyjne czy aparaty wentylacyjno-klimatyzacyjne. Tylko takie rozwiązanie gwarantują działanie zgodne z przepisami.

Co jest ważne w wentylacji przemysłowej?

Niezależnie od tego, gdzie znajduje się obiekt – czy na terenie stoczni w Gdańsku, czy sklepu spożywczego w Łodzi – ważne jest odpowiednie rozplanowanie całego systemu. Zastosowanie komponentów najlepszej jakości sprawia, że urządzenia się odporne na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, są szczelne i spełniają określone dla nich normy emisji hałasu. Dobry wybór wentylacji przemysłowej gwarantuje poprawę efektywności energetycznej każdego obiektu.

Czym wyróżniają się systemy wentylacji przemysłowych?

W przeciwieństwie do mieszkań i domów jednorodzinnych przepływ powietrza w obiektach przemysłowych nie może być uzależniony od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. I to właśnie jest głównym wyróżnikiem tego typu wentylacji. Ze względu na konieczność odprowadzania zanieczyszczeń, kurzu czy zapylenia system jest wspomagany montażem elementów oddymiających oraz różnego rodzaju odciągów. Nawiew natomiast następuje poprzez umieszczenie np. anemostatów różnego typu: aktywnych, pasywnych lub z czujnikiem przepływu powietrza. Innego typu urządzenia stosowane w wentylacji przemysłowej to:

  • dysze dalekiego zasięgu,
  • nawiewniki szczelinowe lub podłogowe,
  • nawiewniki wyporowe,
  • stropy wentylacyjne.

W wielu wypadkach stosuje się również systemy łączące wentylację, klimatyzację oraz ogrzewanie.